Barbara Jakubowska +48 601 393 440 | Beata Wolf +48 605 331 096

Kryzys jest szansą.

Psychoterapia. To działa.

Psychoterapia i superwizja

w bezpośrednim kontakcie i przez internet (skype, messenger)

Barbara Jakubowska

Barbara Jakubowska

Barbara Jakubowska

Jestem Psychoterapeutką certyfikowaną w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (nr certyfikatu 224).
 Pracuję w podejściu psychodynamicznym.
W 1978 ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja – psychologia kliniczna dorosłego.
Od 20 lat prowadzę przede wszystkim terapię indywidualną i dla par. Ukończyłam wiele szkoleń u krajowych i zagranicznych specjalistów w zakresie terapii psychodynamicznej – krótko i długoterminowej, terapii gestalt, terapii systemowej i terapii behawioralno-poznawczej. Przeszłam też własną długoterminową terapię psychoanalityczną. Przez wiele lat prowadziłam i nadal prowadzę swoich pacjentów pod superwizją.

W 2005 roku założyłam Szkołę Psychoterapii STR w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Uczyłam w niej przez 12 lat studentów praktyki psychoterapeutycznej. Psychoterapia i uczenie to dwie moje pasje. Dlatego oprócz pracy z pacjentami prowadzę też superwizję dla młodszych psychoterapeutów i dla zespołów.

Pomagam w kryzysach życiowych, zaburzeniach lękowych, depresji, nerwicy. Po zakończeniu terapii jest możliwość umawiania się w razie potrzeby na pojedyncze sesje w gabinecie lub na skypie.

Poza pracą z pacjentami w sezonie letnim na Warmii prowadzę ogólnorozwojowy ośrodek, w którym odbywają się głównie warsztaty pracy z ciałem (joga, Feldenkrajs, terapia ruchem).
Pasjonuje mnie też śpiew dlatego od 15 lat śpiewam w chórze Allegrezza del Canto.

Beata Wolf

Beata Wolf

Beata Wolf

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, wydział Psychologii (dyplom psychologii klinicznej stosowanej w 1994). W latach 2006–2009 pracowałam w IV Klinice Psychiatrycznej na Bródnie, na Oddziale Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od 2001 roku jestem członkiem założycielem Warszawskiego Koła Psychoanalizy New Lacanian School gdzie szkoliłam się w psychoanalizie. W latach 2006–2009 byłam członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego i przeszłam staż w Tavistock Clinic w Londynie, pracując w terapii systemowej i psychoanalizie z osobami ze złożonymi problemami i zaburzeniami, pod superwizją tamtejszych terapeutów systemowych i dynamicznych. W 2009 pracowałam w Klinice Acre Road w Kingston oraz jako Senior Therapist w CHT (Środowiskowa Terapia) w Londynie.

Obecnie kontynuuję pracę w Warszawie (Sr, Cz, Pt) i w Londynie (So, Pon, Wt).
 W Londynie jest możliwość odbycia konsultacji stacjonarnie. 
Mam ponad 25-letnie doświadczenie z pracy terapeutycznej i psychoanalizie z osobami dorosłymi i nastoletnimi, z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi.

Oferuję konsultacje internetowe, proszę o kontakt jeśli ktoś myśli o:

  • indywidualnych sesjach poprzez Messenger/Skype czy też sesjach stacjonarnie w Londynie,
  • chciałby skonsultować lub omówić swój problem, czy cierpi na depresję, zaburzenia jedzenia, zaburzenia lękowe, czy epizody psychotyczne.

Pracuję również w języku angielskim.

In English

I graduated from The University of Warsaw in Clinical Psychology (MSc) in 1994, and then worked at IV Psychiatric Clinic of The Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw in 1994 -2005. I was a founder member of The Warsaw Circle of Psychoanalysis of The New Lacanian School since 2001 and trained in Psychoanalysis. I was also trained and work in London within The British Psychology Association, practicing in Tavistock Clinic in systemic therapy and psychoanalysis for people with complex problems and mental disorders,  working under supervision of systemic and dynamic psychotherapists in 2006-2009. I also worked at Acre Road Therapy Clinic in Kingston in 2009 and as a Senior Therapist in CHT in London. Since 2010 I have been working at Propsyche Clinic.

I continue now practice in Warsaw (Wed, Thr, Fr)  and London (Sat, Mon, Tu). There is a possibility to have non internet consultations in London.

I have over 25 years of experience with adult, adolescents individual therapy and psychoanalysis, dealing with various emotional and mental disorders.

I offer internet consultations, contact me if you think of:

  • Individual sessions via internet Messenger/Skype, or individual non internet sessions in London
  • Consultations and therapy due to various problems with self, or suffering from depression, eating disorders, anxiety disorders, psychotic episodes

Beata Wolf