Barbara Jakubowska +48 601 393 440 | Beata Wolf +48 605 331 096

Zasady pracy terapeutycznej

Pacjentka / pacjent umawia się z terapeutą na konsultacje przez telefon lub drogą mailową.

Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych ustalana jest przed podjęciem terapii i wynosi zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje odbywają się o stałej porze w określonym dniu/ dniach tygodnia lub w szczególnych sytuacjach ustalane za każdym razem w dogodnym dla obu stron terminie.

Ustalone terminy sesji mogą być zmienione pod warunkiem, że zgłoszenie zmiany nastąpi nie później niż do godziny 12:00 poprzedniego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia późniejszego lub nieobecności na sesji, pacjent zobowiązany jest do uiszczenia za nią pełnej opłaty.

Płatność należy uregulować dzień przed sesją (z wyjątkiem sesji rezerwowanej na ten sam dzień) oraz przesłać potwierdzenie mailem (wystarczy zrzut ekranu Alt Prt Scr) dzień przed sesją.
Nieopłacenie sesji jest jednoznaczne z rezygnacją ze spotkania.

Płatności

Barbara Jakubowska, Usługi Psychologiczne
Płatność przyjmuję w gotówce po sesji lub przelewem na konto firmowe.
Nr konta – 72 1240 6175 1111 0010 2278 2123

Beata Wolf
Płatność przez Pay Pal