Barbara Jakubowska +48 601 393 440 | Beata Wolf +48 605 331 096

Jakie można mieć korzyści z psychoterapii?

Psychoterapię zwykło się traktować jako sposób na wyjście z trudnej sytuacji emocjonalnej i życiowej, pozbycie się dokuczliwych objawów, lęków, wyjście z depresji. Można też myśleć o psychoterapii jako metodzie pozbycie się skutków przeszłych, trudnych lub...

Początki

A co, jak już się zdecydowaliśmy? Co nas czeka? Pierwsza wizyta. Idziemy, bo chcemy porozmawiać albo podzielić się tym, z czym sobie nie radzimy. Pierwsza sesja, pierwszy rzut oka na siebie nawzajem. Możemy już wtedy poczuć, czy znaleźliśmy się w dobrym miejscu i u...